Mads Heindorf smykker

Perler er den ældste af ædelsten i verden og dens historie har altid været tæt vævet sammen med menneskets. Idag kan man tale om en gensidig afhængighed mellem mennesket, perlen og naturen. Således betyder bæredygtighed, også indenfor perledyrkning, at man forsøger at skabe gode betingelser for mennesker og miljø, så kommende generationer også er sikret deres levevej og omgivende natur.

 

Der dyrkes  perler mange steder i verden og det kan være vanskeligt at følge en perles tilbliven, da der går omkring fem år fra muslingen dannes og til den første perle er færdig dannet. Derfor er det ved regelmæssige besøg direkte på perlefarmene i Fransk Polynesien, at Marc'Harit har muligheden for at følge med i forholdene under hvilket perledyrkningen foregår. Vi arbejder kun med den bedste kvalitet i South Sea - og Tahiti Kultur Perler og langt størstedelen af alle vore perler er dyrket under fairtrade forhold.

 

Bæredygtige perler indebærer, dels et socialt og et miljømæssigt ansvar, men også en miljømæssig proaktivitet. Derfor er farmerne i både Fransk Polynesien og Australien underlagt en række direktiver fra de respektive landes regeringer, som søger at begrænse dyrkningen således, at en gylden middelvej mellem menneskets arbejdsmæssige behov og naturens øko-balance opretholdes.

Fairtrade eller bæredygtige forhold i dets fulde omfang er dog stadig begrænset inden for perle dyrkningen. Derfor er det kun perler, der opfylder samtlige behov for bæredygtighed, der som en begrænset, og ganske særlig kollektion kan certificeres som bæredygtige perler.

Mads Heindorf Jewellery | Gothersgade 105 | København | 20 20 21 91 | info@madsheindorf.dk