Mads Heindorf smykker

Vi tror på enestående resultater uden at gå på kompromis. Alt vores guld er derfor bæredygtigt. dvs 100 % genbrugsguld frem for giftige mine processer.

Miljømæssing indflydelse når man udvinder guld

Når vi tænker på guld, har vi en tendens til at tænke på guldstrømme og romantiske film om fortiden. Guld er ikke længere fundet af individuelle minearbejdere med spidshakker, eller guldgravere som står med deres pander for at fange guldflager i rindende floder.

I dag finder man næsten udelukkende guld i meget små koncentrationer – mindre end 10 gram pr ton i en guldåre – som i størrelsesorden kan sammenlignes med 10 papirklips i et stykke klippe på størrelse med en lille bil. For at udvinde denne lille bitte mængde af guld kræver det at man opfører en åben mine, hvor guldåren bliver sprængt og pulveriseret til fint pulver, og derefter bruger man kemikalier til at udvaske guldet. Cyanid er et af de kemiske stoffer, som ofte bliver brugt til at opløse og udvinde guld, og dette stof kan selv i meget lille mængde være meget sundhedsskadeligt for mennesker og dyrelivet

Cyanid brugt i guldudvinding kan lække ned i jordbunden og i det grundvand, som omgiver en guldmine. I Rumænien i år 2000 påvirkede cyanidforurening drikkevandet for over 2.5 million mennesker, og utallige fisk, fugle og andre dyr omkom.

Udover forurening af grundvandet, er der det miljømæssige spørgsmål omkring hvordan man skaffer sig af med det uønskede "slamrester" efter udvinding.

Metalmineindustrien producerer mere giftigt miljøforening end nogen anden industri. I USA, er metalmineindustrien ansvarlig for 96 % af arsenikudledning og 76% af blyudledning. Hvert år, genererer amerikanske miner en spildmængde svarende i vægt til næsten ni gange den samlede mængde af affald fra samtlige amerikanske byer tilsammen.

For at forstå størrelsen på problemet, kan man illustrere det således; for at få det guld som svarer til en gennemsnitlig 18 k guldring vil det resultere i 20 tons mineaffald og forening.

Udover den miljømæssige påvirkning på folk i guldudvindingsindustrien samt de mennesker der bor i nærheden, gør guldminevirksomheder sig også nogen gange skyldige i misbrug af menneskerettigheder.

Mads Heindorf Jewellery | Gothersgade 105 | Copenhagen | +45 20 20 21 91 | info@madsheindorf.com