Mads Heindorf smykker

Danmarks guldsmedeforening - Skafor

 

Forord:

Nedenfor nævnte “Principper for vurdering af guld og sølvgenstande” er sammen med vurderingsskemaet udarbejdet af Danmarks guldsmedeforening (i dag DGU - “Danske guldsmed og urmagere) og Dansk Forening for Skadesforsikring ( Skafor) i fællesskab. Formålet er at opnå en hurtigere og mere entydig sagsgang, er først og fremmest er til fordel for forsikringstager (kunden), men også for forsikringsselskab og guldsmed.

 

Der er ved udarbejdelsen lagt vægt på at guldsmedeforretningerne fremover vil være i stand til at vurdere såvel foreliggende som stjålne  guld- og sølvvarer på en sådan måde, t forsikringsselskaberne kan lade vurderingen indgå i grundlaget for en erstatningsaftale med forsikringstager ved en dækningsberettiget skade, for eksempel tyveri og brand.

 

Hvis vurderingen er foretaget mange år før skaden opstår, kan værdien af guld og sølvvarerne have ændret sig udover, hvad der kan tilskrives almindelig prisregulering. Den foretagne vurdering vil imidlertid altid være en stor hjælp for forsikringstager og forsikringsselskab.

 

Der er enighed om det nyttige i, at forsikringsselskaberne ved tegning af privatforsikringer foreslår kunderne at for foretaget en vurdering af de eksisterende guld- og sølvvarer hos en guldsmed, der påtager sig sådanne vurderinger. Herved kan underforsikrigner undgås, ligesom kundernes forventninger til erstatningen ved en senere skade kan gøres mere realistiske.

 

-------------------------------------------------------------

Danmarks guldsmedeforening - Skafor

Vurdering af guld- og sølvgenstande

 

Nedenstående vurderingsprincipper er sammen med vurderingsskemaet udarbejdet af Danmarks Guldsmedeforening og Dansk Forening for skadesforsikring (Skafor).

 

Ved køb af guld. og sølvsmedevarer udleveres en specificeret faktura til kunden.

 

Vurdering af guld- og sølvsmedevarer er aktuel i følgende situationer:

 

Når en kunde på opfordring fra sit forsikringsselskab eller af anden grund lader én eller flere genstande som fysisk er tilstede, vurdere.

 

Når en kunde i forbindelse med en tyveriskade lader en guldsmed foretage vurdering af en eller flere genstande på basis af de af kunden givne oplysningen.

 

Vurdering foretages med udgangspunkt i følgende:

 

ad 1.

Da der er tale om en brugt genstand, foretager guldsmeden en vurdering af genstanden ud fra lødighed, vægt, kvalitet og størrelse/carat af eventuelle sten, forarbejdning of alder/slid.

 

ad 2

Når guldsmeden skal foretage en en vurdering alene ud fra kundens oplysninger, søges disse oplysninger verificeret i form af kvittering af genstanden, ved hjælp af fotografier eller anden form for identifikation.

Særligt bør der lægges vægt på at på bekræftet lødighed, kvalitet, størrelse/carat på sten samt omtrentlig alder.

 

For af præcisere forudsætninger for vurderingen anbefales følgende:

 

Produktionspris - genfremstillingspris

Hvis der er tale om en stadig produceret vare, kan der tages udgangspunkt i gældende pris med evt fradrag for alder og slid.

Ved nyere genstande, der stadig er i produktion og dermed kan genanskaffes, anføres (produktion) i parentes ved beskrivelsen.  

 

For unika genstande kan genfremstillingsprisen være korrekt - dette må dog altid anføres med (genfremstilling) i parentes ved beskrivelsen.

 

Hvis der er tale om en genstand, hvor der på markedet er en brugtpris, og guldsmeden har kendskab dertil, tages udgangspunkt i denne brugtpris.

  1. Ældre genstande, evt. genstande der tidligere er seriefremstillede, men nu mere eller mindre er ude af markedet, kan vurderes som følger:
  2. prisen på tilsvarende genstand
  3. prisen genstanden ville koste hvis den stadig var i produktion.
  4. prisen genstanden kostede på fremstillingstidspunktet plus/minus “pristalsregulering”.

Ved anvendelse af et af de ovenfor nævnte vurderingsgrundlag anføres (tilsvarende) i parentes ved beskrivelsen.

 

Smykker af udenlandsk oprindelse

Smykker der er fremstillet i mellem- og fjernøsten samt i Grækenland og Tyrkiet, vurderes til den pris, som smykkerne kostede på fremstillingstidspunktet i fremstillingslandet plus/minus “pristalsregulering”.

Er smykkerne vurderet efter sådanne principper anføres (oprindelseslandet eller Østen) i parentes ved beskrivelsen.

 

 

For orientalske smykker med orientalsk design, hvor lødigheden af guldet er høj, og hvor smykkerne ofte i hjemlandet er købt til guldværdien, anbefales det at opgive denne.

Ved brug af dette princip, anføres (guldværdi) i parentes ved beskrivelsen.

 

Antikke smykker

Antikke guld. og sølvsmedevarer samt ældre smykker, der ikke nødvendigvis pr. definition er antikviteter, men som ikke umiddelbart lader sig fremstille - f.eks. smykker med ældre slebne diamanter og rosenslib, eller smykker der bærer præg af svunden tid - skal almindeligvis vurderes ti len brugtpris, eller ti len auktionspris (hammerslag) plus 100% (hammerslag plus salær plus moms plus forretningsfortjeneste).

Hvis genstandene er vurderet efter sådanne principper, anføres (antik) i parentes ved beskrivelsen.

 

Vurderingsskema

Med baggrund i oplysningerne ovenfor udfylder guldsmeden det udarbejdede vurderingsskema, der så vidt muligt skal indeholde de øverst på skemaet opgivne fakta.

Under beskrivelse og vurderingsforudsætning bør desuden opgives mangler, slitage, ridser o.lign. 

Som det remgår af skemaet, skal det klart fremgå, om der er tale om en vurdering af genstande, der har været til stede, eller om der er tale om en vurdering på baggrund af andre informationer. I så fald bør typen af informationer anføres.

 

OBS: Forsikringskataloget, der ellers var en del af den oprindelige vurderingsteknik fra 1996, er udgået i dag, da der blev forældet, og er derfor udeladt i teksten. I stedet benyttes bl.a. google.

 

 

 

Download:

- Fortegnelse over stjålne genstande.

- Forsikringsnotat

 

 

Vurdering af smykker

Mads Heindorf Jewellery | Gothersgade 105 | København | 20 20 21 91 | info@madsheindorf.dk